1. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.plna-miska.cz, jehož provozovatelem („prodávajícím“) je Barbora Koukalová, Holubice 131, 68351, IČ:. 67013520 (není plátce DPH). Kupující („zákazník“) učiněním závazné objednávky stvrzuje, že akceptuje Obchodní podmínky pro dodávku zboží vyhlášené prodávajícím. Tyto podmínky se vztahují na každý nákup na internetovém obchodu www.plna-miska.cz, kupující je povinen se s jejich obsahem seznámit. Vztahy mezi kupujícím a prodávajícím se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou zároveň pro obě strany závazné. Odesláním objednávky kupující potvrzuje,  že se obeznámil s obchodními podmínkami, a že s těmito podmínkami souhlasí.

 

2. REGISTRACE KUPUJÍCÍHO

Kupující má možnost vytvořit si svůj vlastní zákaznický účet, a to prostřednictvím své registrace. Registrace slouží pouze pro odesílání objednávek internetového obchodu Plna-miska.cz a není povinná. V rámci registrace vyplní kupující nezbytné osobní údaje, které budou bezpečně uchovány v naší elektronické databázi, a které již při následném přihlašování a provádění objednávek pod svým zákaznickým jménem a heslem, nebude muset kupující opětovně vyplňovat.

Registrace a vytvoření vlastního zákaznického účtu umožňuje kupujícímu zjednodušený postup při provádění objednávek (tj. bez opětovného zadávání osobních údajů), sledování historie a stavu všech svých objednávek.

Kupující je oprávněn svou registraci kdykoli zrušit, a to opět prostřednictvím webových stránek internetového obchodu Plna-miska.cz nebo telefonicky. Zrušení registrace bude kupujícímu potvrzeno prostřednictvím elektronické pošty nebo telefonicky.

 

 

3. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Provedením registrace potřebné pro objednávku (elektronicky) vyjadřujete souhlas se zpracováním svých osobních údajů v objednávce uvedených pro obchodní a marketingové účely naší firmy.

Veškerá osobní data kupujícího jsou zpracovávána jen v rozsahu nutném pro vyřízení objednávky a v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb., v aktuálním znění. Veškerá uložená osobní data kupujícího může zákazník kdykoliv odvolat, a to tak že zašle emailovou zprávu na info@plna-miska.cz nebo tuto skutečnost oznámí prodávajícímu telefonicky.

Prodávající tímto prohlašuje, že při nakládání s osobními údaji kupujícího bude postupovat v souladu se zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění.

Tyto údaje nebudou prodávajícím poskytnuty žádné třetí osobě s výjimkou těch případů, kdy je poskytnutí údajů (např. adresa a telefon) nezbytnou podmínkou úspěšného doručení zboží kupujícímu.

 

 

4. OBJEDNÁVKA ZBOŽÍ

Seznam zboží na stránkách www.plna-miska.cz je katalogem běžně dodávaného zboží. Dodavatel nezaručuje okamžitou dostupnost všech položek zboží (veškeré nabízené zboží je skladem u dodavatele).

Zboží si kupující může objednávat prostřednictvím internetového obchodu, osobně nebo telefonicky.

Kupní smlouva vzniká odesláním objednávky kupujícím–spotřebitelem a přijetím objednávky dodavatelem. Toto přijetí dodavatel neprodleně potvrdí kupujícímu informativním e-mailem na zadaný e-mail, na vznik smlouvy však toto potvrzení nemá vliv. Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů.

Není možné zaručit okamžitou dostupnost zboží z externího skladu, bude-li některé zboží nedostupné, prodávající zašle tu část objednávky, která je nachystaná k dodání, případně dle váhy upraví cenu za dopravu. Prodávající doporučuje předem telefonicky ověřit dostupnost vybraného zboží.

Předmětem smlouvy je pouze zboží uvedené v kupní smlouvě – objednávce. Rozměry, hmotnost, výkony, kapacita a ostatní údaje uvedené na našich stránkách jsou údaji nezávaznými a vycházejícími z údajů výrobců, které jsou průběžně kontrolovány. Přesto však nelze jejich nepřesnost zcela vyloučit a pro takový případ si prodávající vyhrazuje právo změny.

V pří­padě, že v průběhu doby, kdy došlo k výrazné změně ceny či dodávaného sortimentu ze strany dodavatele, má naše firma právo objednávku po dohodě s kupujícím modifikovat nebo od ní jednostranně s okamžitou platností odstoupit. Stejné oprávnění si vyhrazujeme i v případě, kdy výrobce přestane dodávat objednaný produkt nebo uvede na trh novou verzi produktu popřípadě výrazným způsobem změní cenu produktu.

Objednávka musí obsahovat zejména přesné označení kupujícího, adresu trvalého pobytu nebo sídla, dodací adresu, emailové  i telefonické spojení či jiné kontaktní údaje na kupujícího, přesné označení druhu a počet kusů objednávaného zboží, způsob dopravy a způsob úhrady ceny zboží.

Zrušení objednávky: Pokud zruší objednávku dodavatel, zpravidla uvede důvod, proč není možné objednávku potvrdit.

 

 

5. CENA ZBOŽÍ

Ceny zboží v internetovém obchodě www.plna-miska.cz jsou vždy aktuální a platné. Cena zboží objednaného klientem se řídí cenami uvedenými u objednaného zboží v okamžiku odeslání objednávky kupujícím. Prodávající může změnit cenu zboží bez upozornění kupujícího. Celková hodnota již přijaté objednávky kupujícího se touto změnou ceny zboží nemění. Ceny zboží zahrnují DPH v zákonné sazbě.

K ceně zboží bude prodávajícím připočítána částka za dopravu zboží na místo určené kupujícím.

Kupní cena za dodávané zboží a případné náklady na jeho dopravu budou kupujícím zaplaceny takto:

DOBÍRKOU (hotově řidiči dopravce při předání zboží), kdy kupující hradí celkovou cenu zboží, včetně poplatku za poštovné a balné. Prodejce si vyhrazuje právo po předchozí dohodě s kupujícím změnit druh a cenu poštovného.

BEZHOTOVOSTNÍM PŘEVODEM NA ÚČET, on-line platbou u MONETA MONEY BANK. Při platbě bankovním převodem není účtován žádný poplatek. Pro účel úhrady zboží uvádějte jako variabilní symbol číslo objednávky/faktury.

Číslo bankovního účtu:
228187393/0600  MONETA MONEY BANK

Jako variabilní symbol uvádějte číslo objednávky/faktury.

Kupní cena se považuje za řádně uhrazenou teprve jejím připsáním v plné výši za samostatnou část dodávky na účet prodávajícího nebo jejím uhrazením v plné výši hotově v prodejně prodávajícího nebo pracovníkovi přepravní firmy. Kupující může zboží převzít zásadně až po úplném uhrazení jeho kupní ceny, nebude-li smluvními stranami písemně dohodnuto jinak.

V případě volby platby převodem je, pro dodržení expedičních termínů, nezbytné připsání platby do 3 kalendářních dnů od vytvoření objednávky. Po uplynutí této doby je kupujícímu zaslán připomínkový e-mail/sms s podklady pro jeho platbu.

Faktura vystavená prodávajícím kupujícímu na základě kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím slouží zároveň i jako dodací list.

U objednávek přesahujících částku 4000 Kč požadujeme platbu předem.

 

 

6. DODÁNÍ ZBOŽÍ

Dodací lhůta je od 2–5 pracovní dnů po připsání celkové částky včetně poštovného na bankovní účet prodávajícího, který je výše uvedený, není-li uvedeno jinak.

Kupující si může zvolit způsob dodání při potvrzování objednávky v objednávkovém formuláři.

Odesláním zboží zaniká zodpovědnost prodávajícího za případné vzniklé škody.

Zboží je odesíláno na adresu uvedenou v objednávce, kupující je povinen si na této adrese zboží převzít a učinit všechny kroky k řádnému převzetí zboží (např. řádné označení domu a zvonku).

Je povinností kupujícího anebo jím pověřené osoby ihned po převzetí zboží zjistit případné škody. Poškození obalu zásilky si musí kupující nechat potvrdit od přepravní společnosti při přebrání zásilky. Podepsáním dodacího listu přepravci zákazník souhlasí s převzetím zboží a stvrzuje, že dorazilo mechanicky nepoškozené.

Podmínky převzetí zboží včetně odpovědnostních vztahů se liší v závislosti na zvoleném dopravci.

Vlastnosti zboží odpovídají jeho písemné specifikaci uvedené v internetovém obchodu. Obrázky k tomuto zboží odpovídají zpravidla přesnému vzhledu zboží, skutečný vzhled však se může lišit u jednotlivého zboží v detailech, barevné kombinaci a podobně. S ohledem na to jsou obrázky ke zboží pouze ilustrativní. Pokud je uvedena bližší specifikace zboží v názvu zboží nebo jeho popisu (a to popř. i v cizojazyčném názvu zboží), má toto přednost před připojeným obrázkem. Nesoulad detailů na zboží, v barvě a podobně není důvodem k reklamaci zboží.

Zboží zůstává majetkem prodávajícího do doby úplného zaplacení ceny zboží včetně poštovného kupujícím.

 

 

7. DOPRAVNÍ PODMÍNKY A CENA ZA DOPRAVU

Kupující je oprávněn zvolit si v objednávce zboží některý z těchto způsobů jeho doručení v rámci České republiky:

 

KURÝRNÍ SLUŽBOU PPL:

Pro zásilky do 15kg (vč. obalového materiálu)- 130Kč. Doručení zásilek do 24h od expedice objednávky na Vámi uvedenou adresu. Den předem obdržíte SMS, že Vám bude doručován balík, v den doručení avízo od kurýra.

Pro zásilky o váze 15-30kg (vč. obalového materiálu)160Kč. Doruční zásilek do 24h od expedice objednávky na Vámi uvedenou adresu. Den předem obdržíte SMS, že Vám bude doručován balík, v den doručení avízo od kurýra.

Nad 30kg budou zásilky rozděleny na více balíků o maximální hmotnosti  30Kg

 

ZÁSILKOVOU SLUŽBOU ČESKÉ POŠTY

Česká Pošta - balík do ruky - 200 Kč. Česká pošta přepravuje do celkové hmotnosti 30kg. Objednávky, které budou přesahovat 30kg budou rozděleny do více balíků.

Česká Pošta - balík na poštu - 150 Kč. Česká pošta přepravuje do celkové hmotnosti 30kg. Objednávky, které budou přesahovat 30kg budou rozděleny do více balíků.

DOBÍRKA činí 39,-Kč

 

OSOBNÍ ODBĚR zboží - 0 Kč.

Osobní odběr zboží je možný po předchozí telefonické domluvě mezi dodavatelem a zákazníkem. 
V případě volby osobního odběru bude zboží připraveno k vyzvednutí na adrese: Holubice 131,68351. Je možné se domluvit i na jiném místě . Osobní odběr zboží není zpoplatněn.

 

 

ROZVOZ:

- rozvoz do 10km od sídla firmy - 50Kč

- nákup nad 700 Kč do 15km od sídla firmy ZDARMA - 0 Kč

 

 

Vyzvednutí zásilky:

1) O tom, že je pro Vás připravená zásilka k osobnímu odběru Vás informujeme SMS zprávou a emailem. Následně běží standardní 7 dní lhůta na vyzvednutí zásilky.

2) V případě, že je zásilka na dobírku, bude Vám vydána na základě informace o čísle objednávky a uhrazení celé dobírkové částky v hotovosti.

3) V případě, že zásilka byla hrazena předem, je vyžadováno předložení dokladu totožnosti.

4) Při převzetí zásilky také podepisujete předávací protokol.

 

8. REKLAMACE A ZÁRUKA

V případě, že zákazník objevil na zakoupeném zboží v průběhu záruční doby vadu, která nebyla způsobena jeho nevhodným používáním, ale vadou samotného výrobku, má v záruční době právo na reklamaci zboží. Reklamaci zákazník uplatňuje přímo u prodávajícího. Prodávající posoudí oprávněnost reklamace vady na zboží a po posouzení vyrozumí kupujícího o způsobu vyřízení reklamace. Lhůta pro vyřízení reklamace je dle zákona č. 634/1992 Sb. 30 dnů. Kupující je povinen při reklamaci uvést jaké vady byly u zakoupeného zboží zjištěny. Při reklamaci zakoupeného zboží je nutné, aby kupující předložil veškeré doklady, které se zbožím obdržel (originál dokladu o zaplacení zboží, popřípadě záruční list, pokud byl vystaven, přesný popis závady, kontakt na Vaši osobu).

Při reklamaci koupeného zboží musí být předloženo prodávajícímu kompletní (vč. všech součástek a příslušenství).

Podle charakteru reklamované vady a za podmínek stanovených obecně závaznými právními předpisy, zejména pak zákonem č. 40/1964 Sb. (Občanský zákoník) ve znění pozdějších předpisů, má kupující právo v případě vady:

na bezplatné odstranění vady věci

na přiměřenou slevu z ceny věci

na výměnu věci

Pokud není možná ani jedna ze shora uvedených možností, má právo na odstoupení od smlouvy a vrácení kupní ceny. O způsobu vyřízení reklamace rozhoduje prodávající.

Při neoprávněné reklamaci, nebude-li zjištěna reklamovaná vada, nebo půjde-li o vadu na kterou se nevztahuje poskytnutá záruka do záruky, může prodávající požadovat úhradu veškerých vzniklých nákladů.

V případě pochybností či nejasností s možnostmi použití prodávané věci doporučujeme předem kontaktovat naši firmu a předejít tak případným budoucím nejasnostem a nedorozuměním, způsobených technickými vlastnostmi některých výrobků či jinými okolnostmi.

Reklamace zboží při převzetí zásilky

Zjevné vady zboží oznamuje zákazník ihned po převzetí zboží, nejpozději pak do tří dnů ode dne dodání zboží. Skryté vady zboží zákazník reklamuje do 14 dní ode dne dodání zboží. Po uznání reklamace bude zákazníkovi zboží vyměněno nebo vrácena uhrazená kupní cena.


Odstoupení od smlouvy do 14- ti dnů

Kupující, který je spotřebitelem, má právo odstoupit od kupní smlouvy do 14- ti dnů od převzetí zboží bez udání důvodu, a to při koupi přes internet či jiný způsob umožňující komunikaci na dálku dle zákona, a v této době odstoupení doručit prodávajícímu. To neplatí při jiných způsobech koupě, např. při osobním odběru.

Zboží je kupující povinen nejpozději v této stejné lhůtě, tj. do 14- ti dnů, doručit zboží na své náklady osobně či dopravcem prodávajícímu. Do doby převzetí zboží prodávajícím nese nebezpečí škody na věci kupující.

Toto ustanovení zákona však nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží. Spotřebitel v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14 dní od převzetí plnění, musí dodavateli vydat vše (rozumí se celou objednávku), co na základě kupní smlouvy získal. Pokud to již není dobře možné (např. v mezidobí bylo zboží zničeno nebo spotřebováno), musí spotřebitel poskytnout peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co již nemůže být vydáno. Zboží by mělo být zasláno doporučeně a pojištěné, pro případ poškození přepravcem. Zboží prosím nezasílejte na dobírku, nebude převzato. V případě, že je zboží vráceno prodávajícímu v jiném než neporušeném stavu, může prodejce požadovat náhradu, zejména náklady související s uvedením zboží do původního stavu a vzniklou škodu na zboží (neúplný obsah, opotřebení zboží apod.). Kupující vrací zboží na své náklady na adresu prodávajícího, tj. Plna-miska.cz, Zbyněk Dominik Koukal, Holubice 131, 68351. V případě odstoupení kupujícího od smlouvy mu bude vráceno bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy byl prodávající informován o jeho rozhodnutí odstoupit od smlouvy, všechny platby, které od něj obdržel, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku kupujícím zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání nabízený prodávajícím, nákladů na převod peněz, administrativních úkonů apod.).

Právo na odstoupení od smlouvy spotřebitel nemá, v případě smluv:

  • na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění,
  • na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího,
  • na dodávku zboží upraveného podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání,
  • na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li kupující jejich originální obal,
  • na dodávku novin, periodik a časopisů,
  • spočívajících ve hře nebo loterii.

 

Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musí kupující o svém rozhodnutí odstoupit od této smlouvy informovat www.plna-miska.cz, formou jednoznačného prohlášení (např. dopisu zaslaného prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo e-mailu). Kupující také může využít vzorový formulář odstoupení od smlouvy, který je zasílán spolu s potvrzením objednávky. Použití vzorového formuláře není podmínkou pro odstoupení od smlouvy.

Právo dodavatele na odstoupení:

Dodavatel je oprávněn od smlouvy odstoupit pouze do okamžiku odeslání zboží, a to jen v případě nedostupnosti zboží nebo výrazné změny ceny zboží. Před odstoupením je ale dodavatel vždy povinen kontaktovat zákazníka za účelem dohody o dalším postupu.

 

9. AUTORSKÁ PRÁVA, OCHRANNÉ ZNÁMKY, PRÁVA TŘETÍCH OSOB, ODPOVĚDNOST

Prodávající neodpovídá kupujícímu ani třetí osobě za jakékoli škody, ušlý zisk, vynaložené náklady, přerušení činnosti či další škody vzniklé v souvislosti s použitím informací uvedených na webových stránkách internetového obchodu Plna-miska.cz. Informace o zboží uvedené na webových stránkách internetového obchodu Plna-miska.cz nelze považovat za prohlášení o vhodnosti tohoto zboží pro některý konkrétní účel.

 

 

10. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Prodávající si vyhrazuje právo tyto Obchodní podmínky kdykoliv změnit. Tuto změnu a její účinnost prodávající vyhlásí vhodným způsobem na internetových stránkách či jiným vhodným způsobem.

Tyto obchodní podmínky vstupují v platnost dne 1.1. 2014. Změny vyhrazeny.

Všechny ceny uváděné v obchodě Plna-miska.cz jsou včetně DPH.